Хората споделят свои снимки в онлайн пространството по много причини, една от които е желанието им да покажат своя живот. Те може също да искат да споделят своите познания, да получат признание или просто да се опитват да поддържат социалния си живот.

А вие попадали ли сте някога на нещо толкова впечатляващо, че да искате веднага да го снимате? Какво беше то и с кого го споделихте?

В нашата галерия ще ви покажем 17 интересни и необичайни снимки, които хора са споделили в социалните мрежи.