20-ти век е епохата, в която животът започва да се променя с бързи темпове. Ето защо е трудно за режисьорите да съобразят всеки един детайл.

Решихме да се върнем назад в историята и да позволим какви разлики има между филмите и реалността през онези години.