Някои хора са толкова добри в спестяването, че ти се иска да се учиш от тях. Оказва се, че около нас има много неща, които не бива да изхвърляме в кошчето. По-добре е да направим нещо полезно от тях – например, да изплетем чанта от найлонови торбички или да направим еко конфети от листа.

Ние ви предлагаме селекция от съветите на хората, които са истински спестовници.