Често се случва да се заблудим. Понякога първото впечатление се оказва погрешно и това, което си мислим, че сме видяли, всъщност е нещо съвсем различно.

И за да докажем, че зрителните измами са не само част от ежедневието, но и са невероятно смешни, представяме забавни примери.