Медиите налагат невъзможни стандарти за красота. Този факт важи с пълна сила и за социалните мрежи. Как изглеждат хората в социалните мрежи и в реалността? Ето какви са разликите: