Ако към създаването на един филм се подходи професионално и с любов, то всяко следващо гледане може да разкрие нещо ново на публиката. Всеки път зрителят открива нови подробности, въздействащи метафори, „говорещи“ детайли, така че дори години след премиерата изпитва интерес да гледа и обсъжда творбата.

Докато преглеждахме емблематични филми, забелязахме, че режисьорите наистина често дават „знаци“ за по-нататъшното развитие на сюжета. Но те ги вплитат по такъв начин в сюжета, че така или иначе зрителите нищо не разбират от първия път.