Не всяка сграда е толкова красива като Версайския дворец. По света има сгради, изпъкващи със своята неповторима архитектура. Някои от тях будят възхищение, но други можем да определим като "забравени от Бог", които ще рухнат по време на следващата буря. На някои места не са единични примери - дори цели квартали са изцяло потънали в мизерия и ужас, за съжаление.

Знаете ли, че половината от световното население живее в градовете, а лошото качество на въздуха и водата, проблемите с изхвърлянето на отпадъците и голямото потребление на енергия само се влошават от тази тенденция? 

Някои от най-големите проблеми, причинени от урбанизацията, са интензивният градски растеж, който може да доведе до по-голяма бедност, като местните власти не могат да предоставят услуги за всички хора, концентрирана употреба на енергия и повишените нива на отровни газове от автоможилите.

В крайна сметка градовете могат да ни донесат препятствия и възможности, както и свобода и плен, а от нас зависи да извлечем максимума от тях.

За вас сме подбрали един необичаен поглед върху „всички онези отвратителни места, които хората са изградили или обитават“. Тези снимки разкриват по-тъмната страна на някои квартали, градове или села. Това са снимки, които показват или грозота, или проблемите в градското развитие.

Призрачни, кошмарни или ужасни! Кое определение според вас би им подхождало най-добре?!