Сигурно сте чували много неща за страната от Северна Европа, Норвегия, но да научиш нови неща винаги е полезно. 

Ето какво никога не сме подозирали за Норвегия: