Когато говорим за знаменитости, има определени стандарти, които те трябва да покрият. Трябва да изглеждат по даден начин, да имат стил или да променят името си.

Почти всеки в Холивуд е сменил част от името си или цялото. Това е така, защото или то е съвпадало с нечие друго, не са го харесвали, или искат да се разграничат от успехите на роднините си.

Независимо от причината, поради която са го направили, важното е, че те използват сценични имена.

Ето някои от тях: