Според едно изследване хората могат да различат усмивка от 90 метра разстояние! Което означава, че усмивката е най-разпознаваемата мимика на лицето. От еволюционна гледна точка усмивката ни помага да разпознаваме приятеля от врага, но в днешно време не е толкова просто да разгадаем една усмивка – зад нея могат да стоят много различни чувства.

Днес решихме да се позовем на няколко изследвания и да ви помогнем в разгадаването на всяка една усмивка, а накрая ще видите коя е знаменитостта с най-красивата усмивка.