Макар и болезнено, светът днес изглежда точно като тези илюстрации. Може би мнозина не искат да виждат и да знаят истината, но тези графити са точно там, където трябва да бъдат - на улицата, за да бъдат видяни и почувствани от всеки.