Извиненията са трудни. Понякога влошаваме ситуацията, когато се опитаме да я оправим. Дори и за хората, които искат да се извинят, това наистина е трудно. Оказва се, че има думи, с които нараняваме повече. Решихме да ги споделим с вас.

Представяме ви няколко начина да разпознаем дали събеседникът ни е искрен в извинението си, или не е.