Често недомислени детайли по персонажа в някой филм, могат да доведат до това, че на екрана пред нас да застане коренно различен герой. Това се касае до външния вид, характера и отличителните черти на героя.

И в този случай режисьорите не са си направили труда, а на места дори са се престарали, в авторската си интерпретация на персонажите, като дори са си позволили да преиначат факти от действителността. Но благодарение на невероятната актьорска игра, сме склонни да си затворим очите на някои несъответствия с историческата действителност.