Има хора, които съзнателно са решили да нямат деца. Но обществото обикновено е подозрително към тях и им налага да обяснят личния си избор, защото не може да разбере подобна позиция. Така те изпитват необходимост от агресивна защита на собствената си гледна точка, но за съжаление, подобно поведение завършва само с изграждане на лош образ и прави митовете за тях още по-абсурдни.

Ето и кои са най-популярните: