Някои хора не обичат понеделник, докато други се страхуват от петък 13-ти, а пък има и такива, които са научили от тъжните си преживявания, че всяка секунда може да доведе до провал. Остава ни само да съпреживяваме последните и да се надяваме, че те могат да се научат да разрешават проблемите, с които се сблъскват в живота.

Надяваме се да не попадате никога в ситуации като на героите от тази статия.