Тенденциите в грима се променят, но дали всичко ново не е добре забравено старо? Нека проверим коя грим визия е била най-популярна в годината, в която си родена.