Какво се случва със света днес? Какво се случва със самите нас? Защо отказваме да приемем реалност и да прозрем през розовите очила, за да видим в какво се е превърнало обществото в наши дни?

Първата стъпка към промяна трябва да бъде голяма - тя трябва да бъде промяната в самите нас.