Вегетарианството е широко разпространено. То най-често се свързва с плодове и зеленчуци. Но как изглеждат типичните вегетариански ястия по света? Нека проверим: