Хората се отнасят към емоджитата по различен начин - от една страна, те помагат да се изразят почти всякакви чувства без много думи, но от друга, понякога в крайна сметка не получаваме гледната точка или емоцията, която човекът, с когото говорим, се опитва да ни предаде. Единственото, което е ясно - тези уникални снимки са станали част от нашия живот.

Вярваме, че усмивките и другите символи, изразяващи емоции, са голяма част от интернет културата и ще бъде полезно да се научим да ги разбираме правилно. Галерията ни откроява тайните значения на най-противоречивите емоджита, които все още остават загадка за мнозина.