Често ставаме свидетели на невероятните трансформации на звездите. Но знаем ли как са изглеждали те като деца? Тези снимки доказват за пореден път, че не бива да "съдим за книгата по корицата" и защо децата не бива да се подиграват на външния вид на съучениците си.