Данъкът за брадата в Русия, таксата за прозорец в Англия, соленият данък във Франция... историята на цивилизацията е видяла много странни и необичайни данъчни закони! Днес обаче ще се съсредоточим върху някои нелепи правила за данъчно облагане, които съществуват в страните по света. Някои от тях са въведени с разумна цел, докато други нямат логично обяснение.

Събрахме 13 странни данъчни закони от целия свят, за които вероятно никога не си чувала.