Трябва да признаем, че няма страна, която да бие Америка по броя чудесни  филми и сериали. А и как иначе - с повече от 1400 сериала годишно, е трудно друга държава да ѝ бъде какъвто и да е конкурент. И вместо да се състезават с най-обичаните и най-рейтинговите световни ленти, останалите страни се доверяват на въображението си и правят забавни репродукции.

Виж 20 от най-известните американски сериали, които имат "чужди“ версии, а някои от тях са много смешни. Е, гледала ли си някоя от тях?