Подписът на всеки човек е уникален и носи неговия личен почерк. И макар някои подписи да са придружени от безброй завъртулки, има и такива, които са оптимално опростени.

А как се подписват любимите ни известни личности и кои от тях са измислили уникални подписи?