Ще ти разкажем за един интересен проект, който ни връща към детството.

Макар че вече сме пораснали, любимите ни анимационни герои могат да се съберат на едно време, каквото прави Линда Будрбала. Тя намира два различни героя и ни показва какъв би бил резултатът от комбинирането им. Коя физическа характеристика ще надделее? Как ще се смесят цветовете им?

Е, разпозна ли ги?