Френският фотограф Maud Chalard заснема най-интимните моменти на двойки, за да докаже на нашето поколение, че любовта все още съществува.

Той казва: „Всичко, от което се нуждаем, е любов.“

Можете ли да преброите колко пъти през последния месец сте чули от някого да каже, че вярва в любовта? Най-вероятно тези моменти ще са малко на брой. Може би понякога е по-добре да бъдем малко по-скептични, но не прекалено, защото все пак става дума за любов. Тази любов, която е безусловна и всепоглъщаща всеки ден.

Съдейки по снимките на френския фотограф, е ясно, че все още има хора, които вярват в тази любов. Вдъхновен от киното и музиката този фотограф прави портрети на двойки, вярващи в любовта, като успява да улови най-чистите им емоции.

"Опитвам се да уловя дълбокото чувство на любов и да споделя надеждата си с поколението, коeто мисли, че любовта е загубена", каза Chalard.