Връзката между майка и дъщеря е една от малкото, които остават силни и неразрушими през целия живот. Именно за нея "говорят" следващите няколко снимки в галерията ни - за нежната любов, която само една майка може да даде и за безусловната обич, с която й отвръща нейната дъщеричка.