Често се натъкваме на твърдението, че разводът на родителите може да нанесе на децата травми за цял живот, дори и да се случи тихо и цивилизовано. Разпадането на връзката между родителите може да доведе до сериозни последици у детската психика, една от които е загубата на вярата в брака. Това директно блокира желанието на бъдещия възрастен да започне собствено семейство от страх, че то и без това неминуемо ще се разпадне. Такава била ситуацията и при Крисчън Бейл, който изобщо нямал вяра в брака като институция и ценност, след като преживял развода на родителите си. Но всичко се променило, когато срещнал Сиби Блажич. Днес той е щастлив съпруг и баща на две прекрасни дечица.