На света има приблизително 3,5 млрд мъже, като всички от тях са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели... Но има нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или просто приятели.›

Така за поредна година започна Националната кампания „Да бъдеш баща“, която ще продължи до септември 2016 г. и има за цел да информира бащите (и родителите като цяло) по въпросите за особеностите в развитието на детската психика и поведение, да създаде повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата, обществото като цяло. Кампанията обединява 10 неправителствени организации и е фокусирана върху ползите от активното участие на мъжете в живота на децата и семейството, за създаване на семейна среда без насилие и пълноценно развитие на детето. 

„Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare, подкрепяща бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента.

"Започнахме директна работа с родители, учители и социални работници в детски градини и училища, с която целим да направим по-активна ролята на бащите в образователната сфера", съобщи координаторът на кампанията Деян Петров от асоциация "Родители" пред БНР.

 

Повече информация за самата кампания и събитията около нея, можете да получите тук.