90-те години и началото на 2000-та ни се струват доста далеч. И наистина е така - особено начинът ни на живот. Всичко, сравнено с днес, изглеждаше толкова различно...

Това важи с пъла сила и за звездите, чиито снимки ще ви покажем днес.

Е, успяхте ли да ги познаете?