Шар пеят на име Падингтън и котето Бътлър са просто неразделни. Единият обича да се преобразява в най-различни костюми, а другият да прави разнообразни гримаси. Интересен е фактът, че двете животинчета живеят съвсем необезпокоявано и в пълно разбиателство заедно със своята стопанка Ани Яков и три други котки на остров Тасмания, на южния бряг на Австралия.
Вижте ги само колко са сладки в Галерията ни.