През 2017 г. изследователи от Кеймбридж са разгледали взаимодействията на 12-годишните и техните домашни любимци в 77 британски домакинства. Децата са попитани за качеството на връзките с членовете на техните семейства, включително домашни любимци. Това качество се изчислява в четири различни измерения - удовлетвореност от връзката, чувство за общуване, комуникация и конфликт.

От тези параметри децата съобщават не само за по-малко конфликти с домашни любимци, отколкото за такива с братя и сестри, но и за по-голямо удовлетворение. Освен това изследователите отбелязват, че в йерархията на домашните любимци децата са най-обвързани с кучета.

Вижте какво имаме предвид в галерията.