Повечето хора си мислят, че щом някой е известен, няма нужда да има някакво допълнително образование. Има известни личности, които са на обратното мнение. Те са искали да имат и друга професия, която да не е свързана с киното.

Нека видим 14 от тях.