Всеки от нас е имал ден, в който просто не му върви. Всяко нещо, дори отиването на работа, може да се обърка. 

Представете си да се качите сами на покрива и стълбата да падне, да пропаднете в пода или да пиете чай с умрял гущер в чашата.

Тези и още много други неприятни преживявания са споделили участниците в нашата галерия.