В забързаното си ежедневие много от нас рядко обръщат внимание на вещите, които ги заобикалят. Подминават ги или пък ги изхвърлят, ако им се струват стари, сиви и ненужни. Но има и други хора с изключително творчески поглед към света. Те не могат да останат равнодушни и влагат душата си във всичко, до което се докоснат.

Повечето обекти в този списък заслужават да бъдат показани, не само защото са странни, но и защото са доказателство за това колко креативни могат да бъдат човешките същества. А вие притежавате ли творчески поглед и можете ли да превръщате обикновени вещи в произведение на изкуството?