Любовта идва във всякакви форми. При някои е по-духовна, при други - физическа. Но каквато и да е, тя е нежна, чиста и красива.

Най-красивите моменти са тези, в които двама души могат да се слеят в едно и да бъдат в хармония с околния свят.

Представяме ви 20 илюстрации на художника Зипси, които показва колко нежна е истинската любов.