Ако чукаш на дърво, за да не те чуе Дявола, ако мисълта черна котка да ти мине път не те изпълва с умиление, а с тревога, то имаме галерия специално за теб. Представяме ти няколко от най-странните суеверия по света.