Това са само част от песните, които слушахме всеки ден и които си тананикахме постоянно! И въпреки че за нас бяха гениални и толкова любими, признайте си, че родителите ни полудяваха от поредното им пускане!

Имахте ли си фаворит?