Пластмасовите бутилки могат да доведат до много отпадъци, така че трябва да се погрижим да намерим начини за повторното им използване (особено когато това може да направи нещата по-удобни за нас). Пластмасата може да бъде превърната в най-различни неща. Има дори цели къщи и училища, изработени от бутилки. Единственото ограничение е въображението ви.

Обичаме житейските трикове, които също помагат и на околната среда, така че споделяме някои начина, по които можете да дадете живот на старите бутилки.