Всичко около нас се променя с невероятна скорост. Всичко, което преди години се смяташе за нормално, днес се възприема като прекалено остаряло. 

Спомняте ли си как изглеждаха компютрите преди, как си играехме навън и колко често се виждахме с близките си? Днес всичко изглежда по по-различен начин.