"Али Макбийл" беше любим сериал от 90-те. Можете ли да повярвате, че той навърши 25 години?

Нека си припомним как изглеждаха актьорите от "Али Макбийл" тогава и как изглеждат те днес.