Когато станем родители, животът ни коренно се променя. Един лондонски фотограф е успял да улови именно тези най-истински, трогателни и красноречиви емоции на няколко мъже преди и веднага след като са станали бащи. Том Олдъм работи по проекта си "Да станеш баща" 72 часа и ни показва чувствата на бащите от родилната зала. „Тези портрети са запазили най-важния момент в живота всеки един мъж и имат за цел да покажат истинската страна на това да станеш родител”. Те са отражение на напрегнатото „преди” и щастливото, спокойно и дори изненадано „след” на новите татковци. 

Ние определено се развълнувахме и разчуствахме, сега е ваш ред.