Много от нас се стараят да поддражават на кумирите си по стил, маниери на поведение и външен вид. Но, оказва се, зад бляскавата обложка нещата не винаги са такива, каквито ни биват представяни. Най-вече, когато обърнем поглед назад и видим как са изглеждали звездите в началото на своята кариера.