„Приятели“ определено е сериал от 90-те - но ако бандата имаше смартфони и социални мрежи, какво щеше да се промени?

Сериалът съществува от периода непосредствено преди тях - завършвайки същата година, в която е основан Фейсбук. Ето защо героите понякога могат да се позовават на имейли, а и никой не може да забрави компютъра на Чандлър. Липсата на социални мрежи и смартфони създаде и някои ситуации, които днес просто нямаше да се случат.

От многото епизоди, свързани с гласовата поща, до финансовото състояние на персонажите, социалните мрежи и смартфоните биха променили почти всичко в „Приятели“.