Днес ще подложим зрението ви на изпитание и ще проверим колко наблюдателни сте всъщност.

В нашата галерия сме скрили някои предмети и животни, които са малко по-различни от заобикалящата ги среда. Можете ли да ги откриете?