Какво не е наред в съвременното общество? На какво се дължат всички проблеми и защо ни се струва, че те стават все повече?

Безспорен е фактът, че днес обществото има нужда най-вече от промяна - коренна, спешна и в положителна посока.