Ако внезапно усетите обядът ви да липсва от масата, където сте го оставили за минутка, докато си сипете вода от кухнята, недейте веднага да съдите кучето до вас и да му се ядосвате, без да сте проследили ситуацията. Ами, ако е виновна котката, която така сладко се прави на заспала и ви дебне с едното око? Истината е, че кучетата са интелигентни животни, които реагират не само на действия от ваша страна, но и на промяната в поведението ви. Така че, ако вие му се ядосате, то може да изглежда и да се чувства виновно, само защото вие му показвате, че сте му ядосани заради някоя пакост, а всъщност да не е.

Избрахме от мрежата 20 снимки на изключително сладки и забавни домашни любимци, които сме сигурни, че съзнават пакостите, които са направили, но въпреки това не изглежда много да ги вълнува. Въпреки целия ви яд на белите им, просто няма как да им се разсърдите, особено като ви погледнат с онзи влажен поглед на големите им разтапящи ви очички. Последната снимка в избраната от нас компилация, ще ви накара да се смеете с глас, макар че пакостниците в случая не са домашни животни, а диви.