Първият ден на бебето ще бъде мъглив и незапомнен за всички, които участват в раждането на малкото човече. Затова е хубаво да има снимки на този ден, за да може майката да си припомни някои от събитията.

Преди да предадете камерата си на приятел или роднина, който е обещал да го заснеме, направете списък на снимките, които искате да се уверите, че са записани, преди всички да заспят. Ето първите 10 снимки, които трябва да се направят през първия ден на бебето.