Всички сме чували как една жена трябва да си гледа семейството, да се грижи за него, а не да се развива толкова професионално. В последните години част от тези стереотипи бяха разбити, защото дамите решиха, че искат да работят, да имат свои големи успехи. Бракът не се оказа приоритет, а у дома с децата често остават бащите.

За да видим как се промени светът на всяка жена, искаме да споделим с вас тези 9 илюстрации, създадени от Лейни Молнар, създателка на различни вдъхнвяващи комикси.