Освен зодиакалния знак, в който попадаме при раждането си, имаме и нещо, наречено нашата рождена звезда или Накшатра. Това е по-подробно описание на вашата личност, което освен това обяснява защо представителите на един и същи знак са толкова различни един от друг.

Как да открием нашата рождена звезда?

За да открием нашата рождена звезда се прави изчисление, при което са необходими последните две цифри от годината на раждане. Те се събират, докато сборът даде една цифра от 1 до 9. Важно е да запомните, че в китайската нумерология няма число 5 - когато крайният резултат е 5, тогава за жената числото е 6, а за мъжа - 3. За тези , чийто общ резултат е 0 - добавете към него 8. Резултатът, получен при пресмятането, ще бъде вашето число, показващо звездата на раждане.

Пример: Дата на раждане - 1998 г. 9+8=17; 1+7=8 (звезда - Спика)

След като изчислите своето число, вижте в галерията коя е вашата рождена звезда и какво говори тя за вас: