Смятаме, че мъжете с брада изглеждат страхотно. И привеждаме 15 примера, които доказват това.

А вие харесвате ли мъже с бради, или смятате, че мъжът трябва да бъде гладко обръснат всеки ден?